GYULAINFO

WWW.GYULAINFO.HU

Gyula evangélikus templom

A Gyulai Evangélikus Fiókegyház Az egyházközség megalapítását elõkészítõ gyûlést 1907. március 10-ére hívták össze az arad-békési egyházmegye vezetõi. Június 3-án úgy döntöttek, hogy csekély számuk miatt csak fiókegyházat alapítanak. Az egyházközségnek ekkor kb. 424 tagja volt, melybõl 147 volt adófizetõ. Évi öt istentiszteletet tartottak: karácsonykor, húsvétkor (úrvacsora osztással), áldozó csütörtökön (konfirmációval), pünkösdkor és a reformáció ünnepén. Egyházi alkalmaikat az állami elemi iskolában tartották. A gyulai fiókegyház híveit kezdetben a három békéscsabai városi lelkész, majd 1918 nyarától Vidovszky Kálmán, békéscsabai segédlelkész gondozta. Az elsõ gyulai evangélikus istentisztelet megtartására 1908. április 20-án, húsvét másodnapján, délelõtt 9 órai kezdettel került sor. A hitoktatás is megindult: úgy az elemiben, mint a polgári leányiskolában és a katolikus fõgimnáziumban.